eLYK - Oppimisympäristö

Opiskele joustavasti omaan tahtiisi tavaraliikenneyrittäjätutkintoon sisältyvät aiheet sähköisessä eLYK-oppimisympäristössä ilman matkustelua tai työpoissaoloja. Tehokas ja motivoiva oppimisympäristömme on jaettu viiteen osioon: perusteet, yritystoiminta, kuljetustoiminta, teknologia ja suoritealat. Voit hankkia nämä kaikki kokonaisuutena tai erikseen, oman osaamisesi ja kehittymistarpeidesi mukaan. Oppimisympäristö on opiskelijan käytettävissä 3 kk:n ajan sen hankintapäivästä eteenpäin.

eLYK – lisää pääomaa liikenneyrittäjätutkintoon
Hanki ammatillinen pätevyys ja varmista osaamisesi liikenneyrittäjätutkinnossa opiskelemalla Jyväskylän Ammattikorkeakoulun ja Suomen Kuljetusturvan yhteisessä eLYK - verkko-oppimisympäristössä. 

eLYK rakentuu JAMK:n Tavaraliikenneyrittäjäkirjan kaikista sisällöistä. Oppimista tehostamassa on paljon muuta havainnollista oppimateriaalia, ja jokaisen oppijakson oppiminen todennetaan kysymyssarjoilla. Kun kaikista kysymyssarjoista on saatu hyväksytty tulos, avautuu osaamistasotestit, joiden avulla voit vielä testata osaamisesi ennen varsinaista liikenneyrittäjätutkintoa. Oppimisympäristö on opiskelijan käytettävissä 3 kk:n ajan sen hankintapäivästä eteenpäin.

Oppimisympäristössä saat kattavan tietopaketin seuraavista aiheista:
 • Siviilioikeus: CMR-sopimus ja tiekuljetussopimuslaki, yrittäjää koskevat lait
 • Kauppaoikeus: yritysmuodot, yrityksen perustaminen, yrittäjyys
 • Sosiaalioikeus: yrittäjän velvoitteet ja vastuut työntekijöitä kohtaan
 • Vero-oikeus: yrityksen verotus ja siihen liittyvä toiminta
 •  Yrityksen kaupallinen ja taloudellinen johtaminen  
  • kuljetustalouden laskenta yrityksen johtamisen näkökulmasta 
  • operatiivisen toiminnan suunnittelu
 • Markkinoille pääsy: markkina- ja toimintaympäristön kuvaus, suoritealat

Tutustu eLYK-oppimisympäristöön

eLYK-yhteistyökouluttajat:
Erinomaisia vaihtoehtoja oman osaamisesi kartuttamiseksi ovat joko itsenäinen opiskelu eLYK-oppimisympäristössä tai hakeutuminen eLYK-yhteistyökouluttajan koulutukseen. Yhteistyökouluttajan järjestämissä koulutuksissa on eLYK-oppimisympäristön lisäksi käytettävissä yhteistyökouluttajan asiantuntijuus sekä lähiopetuspäivät kaikkein vaikeimmiksi koetuista aiheista.
 
eLYK-oppimisympäristön osiot ja hinnat 
    A. PERUSTEET 
    B. YRITYSTOIMINTA 
    C. KULJETUSTOIMINTA 
    D. TEKNOLOGIA 
    E. SUORITEALAT 
 
Koko oppimisympäristön hinta kerralla ostettuna on 399,00 €. 
Osina ostettuna yhden osion hinta on 150,00 €. 
Ostaessasi minkä tahansa muun osion B-E, tulee osio A. PERUSTEET mukana veloituksetta. Jokainen osio on opiskelijan käytettävissä 3 kk:n ajan sen hankintapäivästä eteenpäin.
Tavaraliikenneyrittäjäkirja 75,00 €. Kirjan avulla voit palata yrittäjälle merkityksellisiin asioihin vielä senkin jälkeen, kun käyttöoikeutesi oppimisympäristöön on päättynyt. 
 
Oppimisympäristön hintaan lisätään alv. 24 % ja Tavaraliikenneyrittäjäkirjan hintaan alv. 10 % sekä toimituskulut.
 
eLYK-oppimisympäristön käyttäjäkokemuksia
Opiskelupaketti oli todella hyvä, ja itselleni soveltuva työtehtävien ohessa toteutettuna. Materiaali on hyvin tehty, jossa kokeesta läpipääsyä varmistetaan vaatimalla opiskeluympäristössä enemmän kuin varsinaisessa kokeessa. On tärkeää, että tarvittavat asiat tuodaan esille ja niistä on hyviä harjoituksia kokeeseen sekä varsinkin työelämään. Itselle oli todella yllätys, että pääsin melko helposti kokeista läpi, mutta en kuitenkaan lukematta opiskelumateriaalia ja suorittamatta tehtäviä.

Raimo Taavitsainen
HyvinkääeLYK-oppimisympäristö osoittautui oikeaksi valinnaksi, kun päätin hankkia tavaraliikenneyrittäjän pätevyyden. Opiskelu oli mielekästä ja tehokasta ja erityisesti koin hyötyneeni jokaiseen aihealueeseen liitetystä tehtäväosiosta, jolla pystyi välittömästi mittaamaan osaamisensa tason.

Materiaaliin liittyvissä kysymyksissä sain myös nopean ja ystävällisen palautteen. Tämän opiskelupaketin avulla suoritin Traficomin tutkinnon vaivatta.  Suosittelen muillekin.

Jari Jääskeläinen 
Lohja
 
TAVARALIIKENNEYRITTÄJÄTUTKINTO
 
Tutkintoajan varaaminen
Asiakas varaa ajan tutkinnon osakokeisiin suoraan Ajovarmalta ja maksaa tutkintomaksun ennen tutkintoa Ajovarman maksuohjeiden mukaisesti. Tutkinto on suoritettavissa läpi vuoden arkipäivisin.

Tutkintorakenne
Liikenneyrittäjätutkinto jaetaan sähköisessä koeympäristössä kahdeksi osakokeeksi. Tutkinto on hyväksytty, kun molemmat saman tutkintokokonaisuuden osakokeet on suoritettu hyväksytysti.

Osakoe 1
 • 60 monivalintakysymystä
 • Hyväksymisraja 60 % (36/60 pistettä)
 • Enimmäissuoritusaika 120 minuuttia
 • Hinta: 120 euroa
Osakoe 2
 • 20 monivalintakysymystä
 • Hyväksymisraja 60 % (12/20 pistettä)
 • Enimmäissuoritusaika 120 minuuttia
 • Hinta: 120 euroa
Osakokeiden suoritusjärjestys on vapaa ja osakokeita ei tarvitse suorittaa saman vuorokauden aikana. Hyväksytyn osakokeen tulos säilyy voimassa 5 vuotta.

Tavara- ja henkilöliikenneyrittäjätutkinnot ovat erilliset tutkintokokonaisuudet, joihin on erilliset osakokeet 1 ja 2.

Tutkinnossa sallitut apuvälineet ja tutkintokielet
Sähköisessä liikenneyrittäjätutkinnossa on sallittua käyttää yksinkertaista nelilaskinta (peruslaskin) ja painetussa muodossa olevaa sanakirjaa.

Sähköisessä liikenneyrittäjätutkinnossa ei ole sallittua käyttää mitään tukimateriaalia, muistiinpanovälineitä eikä tieto- ja viestintätekniikanvälineitä. Tutkintokysymykset on suunniteltu siten, että kokelas ei tarvitse tukimateriaalia osakokeiden suorittamiseksi. Mahdolliset laskennalliset tehtävät on suunniteltu niin, että kokelas pärjää kysymyksessä annetuilla kaavoilla ja tiedoilla, ilman tukimateriaalia ja muistiinpanovälineitä.

Liikenneyrittäjätutkinto on mahdollista suorittaa suomen ja ruotsin kielellä. Tulkin käyttö on kielletty tutkinnossa. Tutkintoa ei ole mahdollista suorittaa suullisena kokeena. 

Tutkintotodistukset
Tutkintotodistuksia ei enää myönnetä automaattisesti kaikille tutkinnon hyväksytysti suorittaneille. Asiakas ei tarvitse fyysistä todistusta liikennelupahakemusta varten, koska tieto hänen tutkintosuorituksestaan löytyy liikennelupakäsittelijöiden käyttämästä järjestelmästä.

Asiakas voi halutessaan tilata tutkintotodistuksensa suoraan Liikenne- ja viestintävirastolta. Tutkintotodistuksen hinta on 42 euroa.