ADR-harjoituskokeet

eOpitin ADR-harjoituskokeilla voit harjoitella ADR-ajoluvan edellyttämään ADR-ajolupakokeeseen. Harjoituskokeet sisältävät kaikki koetyypit, ja ne ovat rakenteeltaan vastaavia kuin Traficomin kokeet. Hinta on 12 euroa kahden viikon ajanjaksolta, jonka aikana voit harjoitella kaikkia koetyyppejä. Harjoituskokeiden vaativuustaso on vähintään sama kuin Traficomin kokeiden, joten riittävä harjoittelu auttaa varmasti kokeen läpäisemisessä. 

eOpitin ADR-harjoituskokeet
ADR-ajolupakoe on suhteellisen vaativa, ja siihen on hyödyllistä harjoitella etukäteen. Myös hylätyn ajolupakokeen uusinta maksaa 50 euroa, ja se saattaa aiheuttaa myös matkakustannuksia sekä muita ylimääräisiä hankaluuksia. eOpitin ADR-harjoituskokeet sisältävät kaikki koetyypit, ja ne ovat rakenteeltaan vastaavia kuin Traficomin kokeet. Harjoituskokeiden vaativuustaso on myös vähintään sama, joten riittävä harjoittelu auttaa varmasti kokeen läpäisemisessä. 

Klikkaa ”Osta” saadaksesi harjoitteluaikaa.


Tietoa ADR-ajolupakokeesta
Autonkuljettajilta vaaditaan ADR-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita

• kappaletavarana yli sallittujen vähimmäismäärien
• irtotavarana
• säiliöissä

Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa ADR-sopimusvaltioissa.

Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua ADR-ajolupakoetta. Ajolupakoe on Traficomin laatima ja se suoritetaan pääsääntöisesti sähköisesti Ajovarman toimipisteessä. Ajolupakokeita on 13 eri tyyppiä, ks. taulukko alla. Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on enintään 12 kuukautta aikaisemmin suoritettu vaarallisten aineiden ajolupaa varten annettu koulutus. Sähköisen kokeen koemaksu on 50 euroa. Saat tarkemmat ohjeet koejärjestelyistä ja ajanvarauksesta ajolupakoulutuksessa. (Lähde: Traficom).

ADR-Ajolupakoetyypit

ADR-ajolupakoetyypit
Tuotteen hinta: 12,00 € / 2vko
Osta